Chevron Left
Вернуться к 离散数学概论 Discrete Mathematics Generality

Отзывы учащихся о курсе 离散数学概论 Discrete Mathematics Generality от партнера Пекинский университет

4.7
звезд
Оценки: 262

О курсе

离散数学是计算机科学的基础理论,离散结构的基础知识和逻辑思维的形式化是信息技术类学生的基本功,离散数学的基本概念是理科专业学生进行信息类课程学习的重要基础。 本课程介绍计算机科学和信息技术理论基础的概念和思想方法,介绍数理逻辑、集合论、图论、抽象代数和形式语言与自动机等各部分的基本概念,介绍离散数学基本概念和空间信息技术之间的联系与结合,培养学生理解和掌握离散数学基本概念,采用形式化方法分析问题,并能自觉运用逻辑分析、结构层次分析和同构类比等思想方法解决问题的能力。...

Лучшие рецензии

Фильтр по:

1–25 из 61 отзывов о курсе 离散数学概论 Discrete Mathematics Generality

автор: Liu S

14 февр. 2018 г.

автор: Jiang C

3 мая 2021 г.

автор: 北落师门

30 июля 2017 г.

автор: JY

11 окт. 2019 г.

автор: ip

24 янв. 2019 г.

автор: 袁佳婷

23 февр. 2017 г.

автор: Zefang L

25 апр. 2017 г.

автор: Xiaoyang Y

6 июня 2020 г.

автор: Chu X

26 июля 2020 г.

автор: QianWang

20 окт. 2020 г.

автор: liping l

30 июля 2017 г.

автор: wei z

30 июня 2017 г.

автор: 贺宇劼

3 июня 2021 г.

автор: MELGAREJO E A

19 янв. 2021 г.

автор: shisheng z

25 апр. 2020 г.

автор: 陈哲

10 авг. 2017 г.

автор: Lu

22 сент. 2018 г.

автор: long y

9 нояб. 2018 г.

автор: Yiwen

16 янв. 2019 г.

автор: chris

6 янв. 2018 г.

автор: Xu H

30 сент. 2019 г.

автор: Mo Y

3 нояб. 2018 г.

автор: Hu Z

27 сент. 2019 г.

автор: 王子健

9 окт. 2020 г.

автор: Варламов П Э

25 нояб. 2021 г.