Об этом курсе
Недавно просмотрено: 2,744

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Начальный уровень

Прибл. 16 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 5 hours/week...

Шведский

Субтитры: Шведский

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Начальный уровень

Прибл. 16 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 5 hours/week...

Шведский

Субтитры: Шведский

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1
4 ч. на завершение

Varför skriver man?

Hej! Välkommen till första kursveckan! Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. Du kommer också att lära dig en del om vad som kännetecknar det akademiska skrivandet – för det är ju det som den här kursen handlar om. Under veckan får du reflektera över ditt eget skrivande och utbyta tankar med andra kursdeltagare i forumet. Nu kan du sätta igång med lektion 1!

...
9 видео ((всего 27 мин.)), 6 материалов для самостоятельного изучения, 2 тестов
9 видео
Välkommen1мин
Varför skriver man?4мин
Att utvecklas som skribent2мин
Skrivprocessen3мин
Att skriva akademiskt, del 13мин
Att skriva akademiskt, del 23мин
Respons är en del av skrivandet3мин
Att ta emot respons1мин
Att ge respons3мин
6 материала для самостоятельного изучения
Övning: Flödesskrivande10мин
Genrer10мин
Övning: Slagruta (text)10мин
Övning: Slagruta (text med kommentarer)10мин
Källor10мин
Formulera responskriterier10мин
1 практического упражнения
Genrer8мин
Неделя
2
6 ч. на завершение

Hur bygger man en akademisk text?

Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av veckan ägnar vi åt den akademiska texten som helhet: om hur du lägger texten på rätt nivå, om hur du disponerar och strukturerar. I slutet av veckan får du arbeta med syfte, frågeställning och slutsats i en egen text. Nu kan du gå till lektion 2!

...
7 видео ((всего 34 мин.)), 5 материалов для самостоятельного изучения, 4 тестов
7 видео
Att bygga en text3мин
Att välja innehåll i texten5мин
Den akademiska textens ryggrad6мин
Att disponera en vetenskaplig text4мин
Alternativ till IMRaD1мин
Gör texten lätt att överblicka8мин
5 материала для самостоятельного изучения
Övning: Abstraktionsnivå10мин
Övning: Perspektiv10мин
Övning: Håller ryggraden?10мин
Utvärdera mellanrubriker10мин
Övning: Leta metatext10мин
2 практического упражнения
Textens delar8мин
Vad betyder IMRaD?8мин
Неделя
3
7 ч. на завершение

Hur ser det akademiska språket ut?

Hej igen! Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undviker vanliga språkfel. Avslutningsvis ska du själv skriva en text med en tydlig röd tråd. Nu kan du gå till lektion 3!

...
12 видео ((всего 35 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 4 тестов
12 видео
Skribentens röst3мин
Tes och argument4мин
Att skapa flyt i texten, del 1: Stycket1мин
Att skapa flyt i texten, del 2: Styckeövergångar2мин
Att skapa flyt i texten, del 3: Från känt till okänt2мин
Att skapa flyt i texten, del 4: Sambandsord2мин
Vad är en funktionell text?2мин
Syftningsregeln2мин
Symmetriregeln2мин
Subjektsregeln2мин
Sammandragningsregeln2мин
2 материала для самостоятельного изучения
Övning: Hur syns författaren i texten?10мин
Källor10мин
1 практического упражнения
Sambandsord10мин
Неделя
4
1 ч. на завершение

Vad innebär akademisk hederlighet?

Hej! Det här är sista veckan som riktar sig till dig som är student. Nu får du lära dig hur du refererar och citerar litteratur på rätt sätt. Det är det som kallas akademisk hederlighet och helt nödvändigt att känna till när du skriver i akademiska sammanhang. Nu kan du gå till lektion 4!

...
2 видео ((всего 13 мин.)), 3 материалов для самостоятельного изучения
2 видео
Referensers beståndsdelar6мин
3 материала для самостоятельного изучения
Referenshanteringsprogram10мин
Källor10мин
Exempel på referenser10мин

Преподаватели

Avatar

Susanne Pelger

Associate Professor
Faculty of Science
Avatar

Sara Santesson

Lecturer
Department of Communication and Media

О Лундский университет

Lund University was founded in 1666 and has for a number of years been ranked among the world’s top 100 universities. The University has 47 700 students and 7 500 staff based in Lund, Sweden. Lund University unites tradition with a modern, dynamic, and highly international profile. With eight different faculties and numerous research centres and specialized institutes, Lund is the strongest research university in Sweden and one of Scandinavia's largest institutions for education and research. The university annually attracts a large number of international students and offers a wide range of courses and programmes taught in English. ...

Часто задаваемые вопросы

  • Зарегистрировавшись на сертификацию, вы получите доступ ко всем видео, тестам и заданиям по программированию (если они предусмотрены). Задания по взаимной оценке сокурсниками можно сдавать и проверять только после начала сессии. Если вы проходите курс без оплаты, некоторые задания могут быть недоступны.

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.