Loading...

מבנה ופעולה של מערכות פוטו-וולטאיות

Course video 20 of 47

בשיעור זה נכיר את אנרגית השמש ונבין את המורכבות שלה מבחינות שונות, כמו הכוונים שמהם מגיעה הקרינה, השינויים בקרינה לאורך זמן ובמקומות שונים, והתכולה של צבעים שונים בקרינת השמש. נראה איך אפשר לאסוף ולרכז את קרינת השמש, ואיך להמיר אותה לאנרגיה חשמלית בעזרת תאים פוטו-ולטאיים. אורח מהתעשייה יספר לנו איך מערכות פוטו-ולטאיות משתלבות בשוק האנרגיה, ומה האתגרים והכוונים לעתיד ביישום תעשייתי של אנרגית שמש. השיעור לא יכלול המרה של אנרגית שמש לאנרגיה תרמית, זה הנושא של השיעור הבא.

О Coursera

На онлайн-курсах, специализациях и дипломных программах у вас будут первоклассные преподаватели из лучших университетов и учебных заведений мира.

Community
Join a community of 40 million learners from around the world
Certificate
Earn a skill-based course certificate to apply your knowledge
Career
Gain confidence in your skills and further your career