Loading...

גאות ושפל

בשיעור זה נציג אנרגיה ממקורות שקשורים במים. נציג את המשאבים השונים שכוללים נהרות ואגמים, גלי ים, וגם גיאות ושפל בים. נסביר את העקרונות של תהליכי ההמרה מאנרגית מים, פוטנציאלית וקינטית, לאנרגיה חשמלית. נציג את הטכנולוגיות העיקריות שמאפשרות לבצע המרה כזאת, ונדגים פעולה של אחד מהסוגים הנפוצים של טורבינת מים. נדבר גם על שימוש באנרגית מים בתור מנגנון לאגירת אנרגיה, כדי להעביר אנרגיה מתקופות של עודף ייצור לתקופות של עודף ביקוש.

О Coursera

На онлайн-курсах, специализациях и дипломных программах у вас будут первоклассные преподаватели из лучших университетов и учебных заведений мира.

Community
Join a community of 40 million learners from around the world
Certificate
Earn a skill-based course certificate to apply your knowledge
Career
Gain confidence in your skills and further your career