Loading...

2.2 הרצאת וידאו

מטרת השיעור היא להבין כיצד אפשר לחקור התנהגות בשיטה המדעית. אנחנו נראה שחקר התנהגות של בעלי חיים יכול ללמד אותנו על התנהגות אנושית ואפילו לעזור לפתח טיפול בהפרעות נפשיות. במהלך השיעור נכיר את הזרם המרכזי ששלט בפסיכולוגיה ב 50 השנים הראשונות של המאה הקודמת - הביהוויוריזם.

О Coursera

На онлайн-курсах, специализациях и дипломных программах у вас будут первоклассные преподаватели из лучших университетов и учебных заведений мира.

Community
Join a community of 40 million learners from around the world
Certificate
Earn a skill-based course certificate to apply your knowledge
Career
Gain confidence in your skills and further your career