8.5. Пример отклонения от равновесия в модели AS-AD

Loading...
From the course by Higher School of Economics
Макроэкономика (Macroeconomics)
118 ratings
Higher School of Economics

Макроэкономика (Macroeconomics)

118 ratings
From the lesson
Тема 8. Отклонения от равновесия и экономический цикл.

Meet the Instructors

  • Oleg Zamulin
    Oleg Zamulin
    Professor
    Faculty of Economics