שטחים ואינטגרציה 2 - האינטגרל כביטוי אנליטי של מושג השטח

Loading...
From the course by Hebrew University of Jerusalem
Invitation to Mathematics הזמנה למתמטיקה
47 ratings
Hebrew University of Jerusalem
47 ratings

Meet the Instructors

 • Raz Kupferman
  Raz Kupferman

  Mathematics
 • Itamar Cwik
  Itamar Cwik

  Mathematics
 • Ehud de Shalit
  Ehud de Shalit

  Mathematics

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.