Chevron Left
Вернуться к Chinese for HSK 5

Отзывы учащихся о курсе Chinese for HSK 5 от партнера Пекинский университет

4.8
звезд
Оценки: 333

О курсе

HSK五级课程是一门通过HSK五级的学习提高学习者的汉语水平,进而在HKS五级考试中取得好成绩的课程。 HSK五级慕课课程共12周,分为两部分。 第一部分:汉语知识与技能课。这部分侧重于教授汉语语言知识,训练表达技能,以HSK真题和有关课堂练习为材料,由四位经验丰富的教师分别从听力、语法词汇、阅读和写作这几个方面展开教学。学时共8周,每周一课,每课有一个视频,每个视频长约10分钟。每课有若干练习题,每周有一次小考。 第二部分:HSK考试指导课。这部分侧重于提高学习者适应HSK考试的能力,由这四位教师分别围绕听力、阅读和写作三项考试展开教学。学时共4周,每周有课,每课有一个视频,每个视频长约10分钟。每天有若干练习题,最后有一次模拟考试。 学生完成全部课程并进行了考试,成绩(包括小考和模拟考试成绩)达到课程要求(60分及格)就可以得到本课程的证书。...
Фильтр по:

1–25 из 78 отзывов о курсе Chinese for HSK 5

автор: Sadiq P

17 мая 2019 г.

автор: Michael O

21 мар. 2020 г.

автор: Мельникова К А

16 мая 2020 г.

автор: Warren

17 нояб. 2019 г.

автор: Anna M S

11 дек. 2019 г.

автор: Francois M

28 июля 2020 г.

автор: Deleted A

2 авг. 2020 г.

автор: Keiko O

10 июля 2020 г.

автор: Paulina T

14 окт. 2020 г.

автор: Казаченко О Е

8 дек. 2019 г.

автор: · Z

2 июня 2021 г.

автор: Salih D

19 дек. 2018 г.

автор: Aitor G

12 апр. 2022 г.

автор: HUYNH T C V

13 мар. 2022 г.

автор: Edmund K

2 авг. 2021 г.

автор: Alesia M

14 мар. 2019 г.

автор: JORGE

29 нояб. 2020 г.

автор: 雪Hadeel

28 сент. 2021 г.

автор: Hnin O L

18 июня 2020 г.

автор: Hwam K

28 июня 2021 г.

автор: Vũ T H

28 мар. 2022 г.

автор: Pyae P A

26 сент. 2020 г.

автор: Liu F P

7 июня 2021 г.

автор: Amanda F

25 июня 2019 г.

автор: Nguyễn T T N

26 мая 2022 г.